RICH CLUB S.A.
Πανελλήνιο Δίκτυο Ασφαλιστικών Πρακτόρων

FAQ

 • Πότε θα μου σταλεί το Σήμα Ασφάλισης;

  Σύμφωνα με το νέο νόμο 4261/2014 για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου, καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης. Απόδειξη ότι είστε ασφαλισμένος αποτελεί πλέον το εξοφλημένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο και μπορείτε να επιδεικνύετε στις αστυνομικές αρχές εάν σας ζητηθεί σε κάποιον έλεγχο. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να το έχετε πάντα στο αυτοκίνητό σας.
 • Πόσο γρήγορα εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

  Το συμβόλαιό σας εκδίδεται άμεσα και σας παραδίδεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής. Εάν επιλέξετε την πληρωμή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού (ΔΙΑΣ) το συμβόλαιό σας εκδίδεται και σας αποστέλλεται στο e-mail σας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την πληρωμή των ασφαλίστρων και όλα τα συνοδευτικά έντυπα όπως η Φιλική Δήλωση Ατυχήματος, η Δήλωση Ατυχήματος και η Αίτηση Αποζημίωσης.
 • Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να αλλάξω κάποιο από τα προσωπικά μου στοιχεία ή τα στοιχεία ασφάλισης;

  Στην περίπτωση αυτή ζητήστε την αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων επικοινωνώντας στο 2431033330. Εάν η αλλαγή αφορά στοιχεία που επηρεάζουν το ασφάλιστρο του συμβολαίου σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση κάλυψης, προσθήκη οδηγού κ.λ.π) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για το νέο ποσό ασφαλίστρων.
 • Τι γίνεται όταν λήξει η περίοδος για την οποία έχω πληρώσει τα ασφάλιστρα;

  Είκοσι μέρες πριν την εξάμηνη δόση ή την ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, σας ειδοποιούμε τηλεφωνικά ή με SMS για την ανανέωση πληρωμής ασφαλίστρων.  Με την εξόφληση των ασφαλίστρων, θα παραλάβετε
  • Τη Βεβαίωση Ασφάλισης.
  • Τον Οδηγό Ασφάλισης που περιλαμβάνει τους όρους του Συμβολαίου σας
  • Το Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού, την Αίτηση Δήλωσης Ατυχήματος και την Αίτηση Αποζημίωσης.
  Πριν την εξόφληση των ασφαλίστρων σας, μπορείτε να ζητήσετε την αλλαγή στοιχείων ή και καλύψεων, την μείωση κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Σε περίπτωση μη καταβολής των ασφαλίστρων, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου σας ακυρώνεται αυτόματα.
 • Γιατί είναι σημαντικό να έχω πλήρη Οδική Βοήθεια;

  Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε την ασφάλεια ότι κάποιος θα μας φροντίσει εάν μας συμβεί κάτι στον δρόμο. Με την Πλήρη Οδική Βοήθεια, τόσο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος όσο και βλάβης, στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, αναλαμβάνουμε:
  • Την επιτόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας ή τη μεταφορά του σε συνεργείο
  • Τη μεταφορά των επιβαινόντων του αυτοκινήτου σας στον τόπο κατοικίας τους, ενώ παρέχουμε επίσης αυτοκίνητο για τη μετακίνησή σας.
  • Τη μεταφορά σας στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εάν είναι απαραίτητη λόγω τραυματισμού ή τον επαναπατρισμό σας.
 • Επιβαρύνεται το ασφάλιστρο μου όταν προκαλέσω ζημιά;

  Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται ανάλογα με τον αριθμό των ζημιών που τυχόν προκαλείτε σε κάθε περίοδο ασφάλισης.
 • Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω έγκαιρα τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου;

  Εάν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης του αυτοκινήτου σας, τα ασφάλιστρα δεν έχουν εξοφληθεί τότε το συμβόλαιό σας ακυρώνεται αυτόματα. Για την έγκαιρη ανανέωση του συμβολαίου σας, φροντίζουμε να σας ενημερώσουμε 20 ημέρες πριν τη λήξη του, για τα ασφάλιστρα που πρέπει να πληρώσετε προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό σας.
 • Σε περίπτωση που πουλήσω το αυτοκίνητό μου, η ασφάλιση θα μεταβιβαστεί στο νέο ιδιοκτήτη;

  Η ασφάλιση δεν μεταβιβάζεται στον νέο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου σας και επιστρέφοντας σε εμάς το συμβόλαιό σας, θα σας καταβάλλουμε τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
 • Είχα ατύχημα. Τι πρέπει να κάνω;

  Στην περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, καλέστε άμεσα από τον τόπο του ατυχήματος, την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος στο τηλέφωνο. Εμείς θα φροντίσουμε να φθάσει άμεσα εκπρόσωπός μας στον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος ή της Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος και να σας παράσχει βοήθεια στην επισκευή του οχήματος εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή στη ρυμούλκηση του οχήματός σας σε συνεργείο της επιλογής σας. Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος μπορεί να κληθεί και μετά το ατύχημα σε περίπτωση που την ώρα του ατυχήματος δεν ήταν δυνατή η κλήση της (π.χ. λόγω μεταφοράς σε νοσοκομείο ή αδυναμίας επικοινωνίας).
  Θα πρέπει, επίσης, να έχετε τα δικαιολογητικά που πιθανόν να ζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος, όπως άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα οδήγησης.
 • Πού μπορώ να επισκευάσω το αυτοκίνητό μου;

  Για την επισκευή του αυτοκινήτου σας μπορείτε να επιλέξετε όποιο συνεργείο επιθυμείτε. Σας συστήνουμε όμως να επιλέξετε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με την Εταιρεία συνεργεία, έτσι ώστε στην περίπτωση που το ατύχημά σας ενταχθεί στο σύστημα άμεσων πληρωμών του φιλικού διακανονισμού ή στην περίπτωση που έχετε κάλυψη Ίδιων Ζημιών στο ασφαλιστήριό σας, να καλύψει απευθείας το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς, χωρίς εσείς να χρειαστεί να καταβάλετε κανένα χρηματικό ποσό. Επικοινωνώντας με την Εταιρεία, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία σας εξυπηρετεί. Σε κάθε περίπτωση, τηλεφωνήστε μας στο τηλέφωνο 24ωρης εξυπηρέτησης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας και κάποιος ανεξάρτητος πραγματογνώμονας θα βρεθεί στο συνεργείο που έχετε μεταφέρει το αυτοκίνητό σας.
 • Τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν για την αποζημίωσή μου;

  Μετά την αναγγελία του ατυχήματος, ένας αρμόδιος διακανονιστής της Διεύθυνσης Αποζημιώσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν προκειμένου να διακανονιστεί η απαίτησή σας. Είναι απαραίτητο να αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος οδήγησης ή σε ηλεκτρονική μορφή, δικαιολογητικά που πιθανόν να ζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακανονισμού της αποζημίωσής σας, το προσωπικό του Γραφείου μας θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
 • Πώς θα παραλάβω την αποζημίωσή μου;

  Μπορείτε να παραλάβετε την αποζημίωσή σας από τα γραφεία μας στα Τρίκαλα, στη διεύθυνση Αθ. Διάκου 26, Ισόγειο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να ρυθμίσουμε την παραλαβή της αποζημίωσής σας με άλλο τρόπο.
 • Τι κάνω σε περίπτωση που χαλάσει το αυτοκίνητό μου από βλάβη;

  Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια επειδή το αυτοκίνητό σας χάλασε και εφόσον έχετε την κάλυψη της Πλήρους Οδικής Βοήθειας, καλέστε άμεσα από τον τόπο που βρίσκεται το αυτοκίνητό σας, στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας (24 ώρες το 24ωρο) και δώστε μας τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
  • Την ακριβή σας θέση και τον αριθμό τηλεφώνου που μπορούμε να σας καλέσουμε
  • Μια περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε
  • Εκπρόσωπός μας θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να σας βοηθήσουμε.
 • Πώς είμαι σίγουρος ότι θα αποζημιωθώ σε περίπτωση ολικής κλοπής;

  Σε περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, σας αποζημιώνουμε στην τρέχουσα εμπορική του αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής, 90 ημέρες μετά την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου στην Αστυνομική Αρχή και της σχετικής δήλωσής σας στην εταιρεία.
 • Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός;

  Ο φιλικός διακανονισμός είναι η διαδικασία που σας διασφαλίζει την αποζημίωσή σας από την εταιρεία που έχετε ασφαλιστεί σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον το άλλο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο σε εταιρεία που είναι μέσα στην συμφωνία του φιλικού διακανονισμού.
 • Πώς γίνεται ο υπολογισμός της Αποζημίωσής μου;

  Το Πρόγραμμα Ασφάλισης που έχετε επιλέξει προσδιορίζει το ύψος της αποζημίωσης που σας καταβάλλουμε. Η περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου σας από πυρκαγιά/έκρηξη, ίδιες ζημιές, φυσικά φαινόμενα ή κλοπής του, έχει ως βάση υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας κατά την ημερομηνία της ζημιάς. Εάν στο αυτοκίνητό σας προκληθεί μερική ζημιά ή μερική κλοπή, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη επισκευής ή / και αντικατάστασης των τμημάτων ή εξαρτημάτων που έπαθαν βλάβη ή εκλάπησαν, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία, κατά τη στιγμή της ζημιάς. Για τους παραπάνω λόγους, πριν την ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας ή όποτε εσείς κρίνετε σκόπιμο, έχετε υποχρέωση να μας ενημερώνετε εγγράφως για την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να γίνεται αλλαγή του κεφαλαίου κάλυψης, καθώς σε περίπτωση ζημιάς, το ποσό που θα σας καταβάλουμε αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας. Σας προτρέπουμε να ανταποκρίνεστε σε αυτή σας την υποχρέωση, καταβάλλοντας έτσι τα σωστά ασφάλιστρα για τη σωστή εμπορική αξία. Τέλος, για τον τελικό υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, αφαιρείται η τυχόν “απαλλαγή” που αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας.
 • Ποια δικαιολογητικά έχει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρεία για την καταβολή της αποζημίωσής μου, που πρέπει να γνωρίζω;

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνει ότι χρειάζεται για την καταβολή της αποζημίωσή σας. Αυτά, ενδεικτικά, μπορεί να είναι το αντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, το αντίγραφο του διπλώματός σας, φωτογραφίες του αυτοκινήτου σας, τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου σας κ.λ.π.

Ξεχωρίζουμε για

 • το πολυδύναμο και πολύκλαδο δίκτυο
 • την επαγγελματική μας κατάρτιση

Υπηρεσίες & προϊόντα
Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ζητήστε Προσφορά