RICH CLUB S.A.
Πανελλήνιο Δίκτυο Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Ασφαλίσεις Περιουσίας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ολοκληρωμένη προστασία με οικονομικά ασφάλιστρα!

Τα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας που διαθέτουμε  είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν πλήρως κάθε σας ανάγκη, είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής  κύριας ή εξοχικής κατοικίας που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Η ασφάλιση κατοικίας σας προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη με οικονομικά ασφάλιστρα για να προστατεύσετε την κατοικία σας από τους πολλαπλούς κινδύνους που την απειλούν και να νιώθετε ήρεμοι και ασφαλείς κάθε στιγμή.

Καλύψεις    
 • Πυρκαγιά & Κεραυνός (περιλαμβάνονται και οι ζηµιές πυρόσβεσης και η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα)
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη
 • Ζηµιές στο ίδιο το αντικείμενο που εξερράγη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος.
 • Αξία αποκατάστασης καινουργούς
 • Καπνός
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζηµιές από νερά (χιόνι, βροχή, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/ κλιματισμού/κεντρικής θέρμανσης/ αποχέτευσης)
 
 • Ζηµιές από αέρα (ανεμοστρόβιλο, θύελλα, καταιγίδα, πτώση δέντρων)
 • Ζηµιές από διάρρηξη
 • Κλοπή από διάρρηξη και ληστεία
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών
 • Αξία αποκατάστασης καινουργούς
 • Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή
 • Θραύση καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Έξοδα μετακόμισης
 • Απώλεια ενοικίων
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών (µε ή χωρίς εστία φωτιάς)
 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη (για σωματικές βλάβες & υλικές ζηµιές).
 • Άλλες Συμπληρωματικές καλύψεις

Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψή σας με συμπληρωματικές καλύψεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, όπως:

 • Σεισμός
 • Κάλυψη έργων τέχνης
 • Κάλυψη κοσμημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου)
 • Κάλυψη περιεχομένου θυρίδας τραπέζης (για ζημιές από πυρκαγιά, νερά και κλοπή)
 • Κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας

 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, αξίζει ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της ομαλά, οποιοδήποτε πρόβλημα και εάν προκύψει.

Τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, εργαστηρίων και βιοτεχνιών παρέχοντας προστασία από πολλαπλούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

Καλύψεις
Στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων, προσφέρονται ασφαλιστικές καλύψεις όπως:
 • Πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό.
 • Οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης, σε περίπτωση ζημιάς.
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό.
 • Θραύση, διαρροή σωληνώσεων.
 • Έκρηξη πάσης φύσης.
 • Απώλεια μετρητών και/ ή επιταγών από ληστεία (Hold-up).
 • Πρόσκρουση οχήματος.
 • Επακόλουθες ζημιές πυρκαγιάς.
 • Πτώση αεροσκαφών.
 • Δάσος.
 
 • Βραχυκύκλωμα.
 • Θραύση κρυστάλλων – υαλοπινάκων.
 • Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς και έκρηξης.
 • Γενική αστική ευθύνη.
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων.
 • Επακόλουθες ζημιές διάρρηξης.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Πτώση δένδρων, κλαδιών, στήλων.
 • Θραύση επιγραφών.
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων/ μηχανικών και έξοδα δημοσίων αρχών.
 • Έξοδα μεταστέγασης.
 • Έξοδα φύλαξης.
 • Τεχνική βοήθεια
Άλλες Συμπληρωματικές καλύψεις:
Μπορεί να επεκταθεί η κάλυψη με τις συμπληρωματικές καλύψεις σεισμού και κλοπής συνεπεία διάρρηξης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Ασφάλεια σχεδιασμένη αποκλειστικά για το φαρμακείο και τον ιδιοκτήτη του
Το πρόγραμμα Φαρμακείο είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που απευθύνεται αποκλειστικά σε εσάς που διατηρείτε φαρμακείο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει όχι μόνο την επιχείρησή σας αλλά και εσάς προσωπικά τον ιδιοκτήτη από την ευθύνη έναντι τρίτων ή και την απώλεια σημαντικών εγγράφων, όπως οι συνταγές.
Χαρακτηριστικά
Το πρόγραμμα σας προσφέρει ένα μεγάλο εύρος καλύψεων και παροχών, όπως:
 • Αστική Ευθύνη του φαρμακοποιού ως εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη του φαρμακοποιού προς τρίτους, σε περίπτωση που λόγω πράξης ή και παράλειψης από αμέλεια προξενήσει σωματικές βλάβες από την εξάσκηση του επαγγέλματός του κ.α.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που καλύπτει τα εγκατεστημένα κρύσταλλα οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου (καταστήματα - γραφεία). Με την ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων καλύπτει το κόστος αντικατάστασης κρυστάλλων καθώς και τα έξοδα επανατοποθέτησής τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κατά Παντός Κινδύνου κατά τη διάρκεια της κατασκευής - τοποθέτησης - συναρμολόγησης - συντήρησης και Περιουσίας, Απώλειας Εισοδήματος και Μηχανικών Βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Υπηρεσίες & προϊόντα
Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ζητήστε Προσφορά